ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ค. 2564
2 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 พ.ค. 2564
3 ประกาศ กำหนดแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 พ.ค. 2564
5 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
13
03 พ.ค. 2564
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรัษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2564
7 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 เม.ย. 2564
8 ประกาศ ยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 เม.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเตือนภัยทางการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2564
10 ประกาศ ขอเชิญบุคลากร อบต.หนองบ่อ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43