ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2564
2 ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ส.ค. 2564
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ส.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ "ห้ามกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการ คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 มิ.ย. 2564
5 คำสั่ง เรื่อง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อพ้นจากตำแหน่ง กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 มิ.ย. 2564
6 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 มิ.ย. 2564
7 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 มิ.ย. 2564
8 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 มิ.ย. 2564
9 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 มิ.ย. 2564
10 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47