คู่มือสำหรับประชาชน
     
คู่มือสำหรับประชาชน ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารในการติดต่อราชการ
   
 
   

 ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารในการติดต่อราชการ ของ อบต.หนองบ่อ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2563