คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองบ่อ
   
 
   

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองบ่อ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561