คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
   
 
   

 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561