คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   
 
   

 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562