คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
   
 
   

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562