คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
   
 
   

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ของอบต.หนองบ่อทุกท่านต้องยึดถือปฏิบัติ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560