คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือการบันทึกระบบรายรับ (e-laas)
   
 
   

 คู่มือการบันทึกระบบรายรับ (e-laas)

- การรับชำระลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย

- การรับยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนด)

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561