คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
   
 
   

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561