สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
6
26 พ.ย. 2564
2 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อที่เจาะกระดาษ 1 รู จำนวน 14 อัน
6
25 พ.ย. 2564
3 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 2 หลัง
6
24 พ.ย. 2564
4 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
6
24 พ.ย. 2564
5 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
6
23 พ.ย. 2564
6 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอาท์สำหรับการเลือกตั้งฯ
6
23 พ.ย. 2564
7 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกองอำนวยการและหน่วยเลือกตั้งฯ
5
22 พ.ย. 2564
8 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผงกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5
19 พ.ย. 2564
9 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
5
19 พ.ย. 2564
10 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
5
18 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54