สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
20
29 ต.ค. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564
30
30 ก.ย. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
36
31 ส.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564
41
30 ก.ค. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
44
01 ก.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
49
31 พ.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564
56
30 เม.ย. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
63
31 มี.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
62
02 มี.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564
61
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6