สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (เลือกตั้งใหม่) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เขตที่ 5 (เลือกตั้งใหม่)
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (เลือกตั้งใหม่) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เขตที่ 5 (เลือกตั้งใหม่)                

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน