สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน