สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหลังวัดประชาบำรุง - มาบคลั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหลังวัดประชาบำรุง - มาบคลั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน