สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน