สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อบัตรเลือกตั้งตัวอย่างและบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อบัตรเลือกตั้งตัวอย่างและบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน