ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่เจาะกระดาษ 1 รู จำนวน 14 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 พ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 พ.ย. 2564
4 ประกาศวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดประชาบำรุง - มาบคลั้ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 พ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผงกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 พ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 พ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 พ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสติกใส แบบม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 พ.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 พ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107