ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  รายละเอียด :

 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (ส.ถ. 1/1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (ผ.ถ. 1/1)

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน