ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง เรื่อง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อพ้นจากตำแหน่ง กรณีเสียชีวิต
  รายละเอียด :

 คำสั่ง เรื่อง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อพ้นจากตำแหน่ง กรณีเสียชีวิต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน